Bestellingen worden uitsluitend in voor consumenten gebruikelijke hoeveelheden aangenomen!